Zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami:

 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia nieruchomości,
 • wystąpienie o nadanie numeru NIP, Regon,
 • otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,
 • prowadzenie rozliczeń przez rachunek bankowy założony dla wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej i urządzeń technicznych,
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz oc,
 • przygotowywanie i organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie na bieżąco wykazu lokali i właścicieli lokali,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • windykacja należności,
 • zlecanie i nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • dokonywanie rozliczeń i zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną,
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentów wspólnoty mieszkaniowej i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • opracowywanie i realizacja planów remontów,
 • organizowanie i prowadzenie przetargów, konkursów ofert na roboty i usługi dla potrzeb nieruchomości,
 • przygotowywanie dokumentacji kredytowej,
 • składanie wniosków o dostępne dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych,
 • udzielanie właścicielom lokali informacji m.in. przez telefon, internet,
 • organizowanie okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty,
 • dbanie o podniesienie wartości nieruchomości w zakresie części wspólnych,
 • poszukiwanie przychodów z ewentualnych sprzedaży ( np. strychów), wynajmu części wspólnych (np. reklamy).

Skontaktuj się z nami

ul. Małkowskiego 21/2, 70-305 Szczecin

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest BREL II Zarządzanie Nieruchomościami J. Rajewicz O. Rajewicz-Ishola Sp.j. ul. Małkowskiego 21/2, 70-305 Szczecin