Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez administratora BREL II Zarządzanie Nieruchomościami J. Rajewicz, O. Rajewicz spółka jawna w Szczecinie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Małkowskiego 21/2, 70-305 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej: brel2@interia.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z obsługą nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej i mieszkań właścicieli lokali, realizowaną przez BREL II Zarządzanie Nieruchomościami J. Rajewicz, O. Rajewicz spółka jawna w Szczecinie, który jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami zawartymi w ustawie: z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania lokalu z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących Wspólnotę Mieszkaniową i nas w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych realizujących zlecenia na rzecz BREL II Zarządzanie Nieruchomościami J. Rajewicz, O. Rajewicz spółka jawna w Szczecinie oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Klauzule informacyjne BREL II

 

Klauzule informacyjne Wspólnot Mieszkaniowych

Skontaktuj się z nami

ul. Małkowskiego 21/2, 70-305 Szczecin

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest BREL II Zarządzanie Nieruchomościami J. Rajewicz O. Rajewicz-Ishola Sp.j. ul. Małkowskiego 21/2, 70-305 Szczecin